Worksheet

Smittevernplan

Dersom nasjonale myndigheter bestemmer at smitteverntiltak må innføres har vi utarbeidet følgende plan som vi vil følge avhengig av hvilket nivå som innføres

1.

Smittevernplan for Atletix Treningssenter

Dersom nasjonale myndigheter bestemmer at smitteverntiltak må innføres igjen så har vi utarbeidet følgende plan, som vi vil følge avhengig av hvilket nivå som innføresTiltak ved lavt (gult) smittenivå lokalt, og følger nasjonale regler 

Smittevern og hygieneregler for medlemmene/kunder:
-Registrer deg alltid med nøkkelkortet ditt (ikke slipp inn andre med ditt kort)
-Vask hendene/bruk Antibac før og etter trening
-Rent håndkle til å ligge /sitte på
-Innesko
-Spray og tørk av utstyr du har tatt på
-Hold 1 meter avstand til andre, 2 meter ved høy intensitet
-Ikke dra på trening hvis du føler deg syk/ har symptomer
-Følg regler for maks antall personer i hvert rom (se plakater)
-Unngå å komme veldig tidlig til gruppetimer (1-10minutter før anbefales)

I tillegg har senteret gode renholdsrutiner daglig, som signeres av ansatte etter utført
Senteret har også god ventilasjon og temperatur hele tiden

Smittevern og hygieneregler for ansatte:
-Reglene for medlemmer og kunder gjelder også ansatte
-Vask hendene etter hver veiledning/minst en gang i timen/ved behov
-Vaskerutiner under veiledning skal utføres
-Vaskeplan for ansatte skal utføres og signeres daglig
-Drop in kunder og andre uten nøkkelkort skal registrere seg på skjema daglig, tidspunkt inkludert
-Avvik fra smittevernplanen skal meldes til smittevernansvarlig (Aslaug 47678111)
-Holde seg oppdatert på smittevernplanen (dette dokumentet, og ved oppdateringer ifht endret smittesituasjon)
-Gruppetimene må ha 10min mellom hver time for vasking og for å unngå kødannelse

Alle ansatte er oppdatert på smittevernplanen og den publiseres på treningssenterets nettsider
Ved endringer i smittenivå vil denne oppdateres til riktig nivå og regler.
Ovennevnte er ved lavt (gult) smittenivå lokalt, og følger nasjonale regler.

Ekstra tiltak ved høyt smittenivå

Oransje: noe høyt tiltaksnivå får disse reglene i tillegg
Treningssentrene må holde stengt for allmennheten men kan holde åpent for
1) tilbud til de som er bosatt i kommunen
2)rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
3)individuell trening og rehabilitering som kan bestilles time til (med henvisning fra helsepersonell)
-Treningssenteret skal være bemannet med en smittevernsvakt, derfor vil det kun være mulig å trene i bemannet åpningstid.

- Det sikres at kun bosatte i kommunen får bruke senteret, eller kunder utenfor kommunen etter avtale (og henvisning fra helsepersonell med slik myndighet)
-I stedet for munnbind for ansatte skal minst to meter avstand holdes, derfor ingen nær veiledning.
-2meter avstand under all fysisk aktivitet og kun stasjonære øvelser
-Garderober kan brukes, men ikke dusjene

Rødt: Høyt tiltaksnivå får disse reglene i tillegg til de for gult og oransje
Treningssenteret skal holde stengt for allmennheten, men kan holde åpent for:

1) Rehabilitering og opptrening for de som er bosatt i kommunen
2) Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til (med henvisning fra helsepersonell med slik myndighet) Erklæring skal kontrolleres av ansatte
Det vil organiseres påmelding via nettsiden eller en lukket Facebookside kun for medlemmer med godkjent henvisning

Dersom senteret må holde stengt (rødt nivå) forlenger senteret alle medlemskap med den tiden det må holdes stengt. Avtalegiro medlemskap får dermed til gode ved oppsigelse ved en senere anledning. De som da benytter seg av trening/rehabilitering med henvisning fra helsepersonell vil ikke få forlenget medlemskapet, men velger selv om de da vil trene til noe begrenset åpningstid og kanskje maks 2 ganger i uka avhengig av pågang ifht plassbegrensning.

Munnbind: kan brukes av de som ønsker, men vi vil ikke stille det som et krav fordi vi ikke vet hvordan det påvirker pust/helse å bruke munnbind mens man trener. Det virker sannsynlig at det ikke er bra, og vi satser i stedet på minst 2meter avstand, gode vaskerutiner og god ventilasjon

powered by
Simplero